GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Életjáradékosok részére

Név:          NET Életjáradék Zrt.

Cím:         1122 Budapest, Városmajor u.12-14.

Telefon:   06-1/690-1962, 06-1/690-1963

Email:      info@neteletjaradek.hu

Nincs változás, a NET Életjáradék Zrt. a szerződésekben vállalt kötelezettségeinek megfelelően jár el, rendszeresen utalja az életjáradékokat.

Kérjük, hogy a letölthető nyomtatványok közül töltse le bankszámlaszám változás elnevezésű dokumentumot és kitöltve, aláírva levélben küldje meg az új bankszámlaszámot a NET Életjáradék Zrt. részére.

Kérjük, hogy levélben küldje meg a NET Életjáradék Zrt-nek az új okirat fénymásolatát aláírásával megerősítve.

A társasház közgyűlési jegyzőkönyvét, melyben meghozták (leírták) a felújításról és az egyéb beruházásról hozott határozatot, a közös képviselő eljuttatja a társaság részére.
A Társaságnál a kijelölt munkatárs ellenőrzi a Járadékos életjáradéki szerződését, hogy az adott felújítás/beruházás fizetési kötelezettsége kit terhel.
Amennyiben azt a Járadékszolgáltatónak kell viselnie, úgy azt a jegyzőkönyv szerint (havi szinten vagy egy összegben) átutalásra kerül.
Amennyiben nem a Járadékszolgáltatónak kell ezt fizetnie, írásban tájékoztatjuk a közös képviselőt és a Járadékost is.

Kérjük, hogy írásban értesítsék a NET Életjáradék Zrt-t és levélben küldjék meg a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. Amennyiben az elhalálozás miatt a járadékszolgáltatást a szerződött másik fél részére kívánják, hogy teljesítse a NET Életjáradék Zrt., úgy kérjük megadni az új bankszámlaszámot

Kérjük az elhalálozott járadékossal, vagy járadékosokkal kapcsolatban álló személyt, hogy telefonon, vagy írásban értesítse a NET Életjáradék Zrt-t, és amennyiben rendelkezésére áll a halotti anyakönyvi kivonatot/kat küldje meg a NET Életjáradék Zrt. részére. A további teendőket intézi Társaságunk.

Kérjük, hogy a letölthető nyomtatványok közül töltse le az „Ingóságok birtokbavételére jogosult személy megjelölése”  elnevezésű dokumentumot, 2 példányban töltse ki, és 2 tanúval aláíratva küldje meg a NET Életjáradék Zrt. részére.

Kérjük, hogy a NET Életjáradék Zrt. 06-1/690 – 1963-as telefonszámán jelentse be a tulajdonos elhárítási kötelezettségébe tartozó műszaki meghibásodást. A műszaki kollegák a kapott információ alapján intézkedni fognak. Az intézkedésről tájékoztatják a járadékost.
Kérjük, hogy a megbízott szakembert szíveskedjenek a megadott időintervallumban az ingatlanban várni és szíveskedjenek a műszaki hiba elhárítását lehetővé tenni .
Ha a hibaelhárítást helyi szakember végzi, úgy kérjük, hogy a megbízott vállalkozó a számlát a NET Életjáradék Zrt. nevére és címére állítsa ki .

Kérjük, hogy a NET Életjáradék Zrt. 06-1/690 – 1963-as telefonszámán jelentse be a káreseményt. A veszélyt haladéktalanul szüntesse meg és hívjon szakembert . A biztosító szakértőjének megérkezéséig a kárfelmérés érdekében szükséges megóvni a területet. Csak annyira szabad helyreállítani, hogy az eredeti hiba, vagy annak nyoma látható legyen. A teljes helyreállítás pl. festés, vakolás, csempézés, föld-visszatöltés csak a kárbecslés-felmérés után lehetséges.
Ha a hibaelhárítást helyi szakember végzi, úgy kérjük, hogy a megbízott vállalkozó a számlát a NET Életjáradék Zrt. nevére és címére állítsa ki .