Jogállás

A NET Életjáradék Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, melynek kizárólagos részvényese a Magyar Állam. A NET Életjáradék Zrt. saját részvényt nem szerezhet. Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a MNV Zrt. gyakorolja.


NET Életjáradék Zrt. felépítése

 

A Ptk. és az Alapszabály alapján működő szervek:

1. az Alapítói jogok gyakorlója

2. a Vezérigazgató

3. a Felügyelőbizottság

4. a Könyvvizsgáló


Foglalkoztatottak száma : 10 fő


Hatályos Alapszabály

Szervezeti és működési szabályzat: SZMSZ