Cégtörténet

Az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt-t az FHB Jelzálogbank Nyrt és az FBH Szolgáltató Zrt 2006. június 9-én kelt Alapító Okirattal hozta létre.

A Magyar Állam 2014. december 29-én vásárolta  meg a Társaság 100%-os tulajdonjogát.

A Társaság elnevezése 2015. január 15-től NET Életjáradék Zrt.-re változott.

 

Tulajdonosi jogok

A NET Életjáradék Zrt kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosi jogok gyakorlója.

 

A Társaság tevékenysége

A biztosításokról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény változása miatt 2015. január 1. napjától új életjáradéki szerződést kizárólag biztosító formában működő gazdasági társaság jogosult kötni, így ettől az időponttól  a NET Életjáradék Zrt. kizárólag a korábban megkötött életjáradéki szerződések portfólióját kezeli. A Társaság portfóliójának bővítésére nincs lehetőség.

A NET Életjáradék Zrt.  a megkötött életjáradéki szerződések keretében az időskorúak részére rendszeres járadék kifizetést teljesíti, a tulajdonába került ingatlanokat a megkötött szerződések szerint gondozza, és a megüresedett ingatlanokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően értékesíti.

Életjáradék folyósítása

A NET Életjáradék Zrt. a megkötött életjáradéki szerződésekben vállalt kötelezettségeinek megfelelően, minden hónap 6-ig életjáradékot folyósít ügyfeleinek.