Vonatkozó jogszabályok

 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról