Cégtörténet

Az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (rövid nevén FHB Életjáradék Zrt.) az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, valamint az FHB Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2006. június 9-én kelt Alapító Okirattal hozta létre.

A Társaság életjáradéki szerződéseket kezel fő tevékenységként, amelynek keretében a nyugdíjaskorú partnerek élethosszig tartó járadékban részesülnek amellett, hogy az ingatlanjukban maradhatnak haszonélvezeti joguk biztosítása mellett.

2014. október 9. napján létrejött részvény adásvételi szerződéssel a Magyar Állam megvásárolta az FHB Jelzálogbank Nyrt.-től a Társaság 100%-os részesedését, amelynek neve 2015. január 15-től NET Életjáradék Zrt.-re változott. Az állam tulajdonosi jogainak gyakorlását a Nemzet Eszközkezelő Zrt. látja el. A tulajdonos váltás és név változtatás nem érinti a Társaság korábbi jogait és kötelezettségeit.

A biztosításokról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény változása miatt 2015. január 1. napjától új életjáradéki szerződést kizárólag biztosító formában működő gazdasági társaság jogosult, így ettől a dátumtól kezdve Társaságunk kizárólag a korábban megkötött életjáradéki szerződések portfólióját kezeli.

Tulajdonosi jogok

A NET Életjáradék Zrt. tulajdonosa a Magyar Állam. Az állam nevében a tulajdonosi jogokat Nemzeti Eszközkezelő Zrt. gyakorolja.

Portfólió

A Társaság jelenleg közel 620 ingatlant számlál portfóliójában, melyek az ország nagyobb városaiban találhatóak.

Életjáradék folyósítása

A Társaság az életjáradékos szerződések alapján életjáradékot folyósít ügyfeleinek.

Jelenlegi tevékenységünk

A Társaság portfóliójának növelésére jelenleg nincs lehetőség.
A tulajdoni jogviszonnyal létesített életjáradékos termékek értékesítését 2015. január 1-től csak biztosító társaságok végezhetik.
A továbbiakban NET Életjáradék Zrt. tevékenysége, hogy az eddig megkötött életjáradéki szerződések keretében az időskorúak részére rendszeres járadék kifizetést teljesítsen, és a tulajdonába került ingatlanokat a megkötött szerződések szerint gondozza.