A + ikonokra kattintva látható a válasz

Mi az FHB Életjáradék Zrt. új neve, címe és elérhetősége?

Név: NET Életjáradék Zrt.
Cím: 1122 Budapest, Városmajor u.12-14.
Telefon:  06-1/690-1962, 06-1/690-1963
Email: info@neteletjaradek.hu

A tulajdonosváltás jelent-e változást az eddigi ellátás ill. szolgáltatás tekintetében?

Nem semmilyen változás nincs, a meglevő szerződésekben leírtaknak megfelelően jár el a társaság.

Mit kell tennem ha változott a bankszámlaszámom, amelyre a járadékot kapom?

Levélben kell megírni a változást és az új bankszámlaszámmal együtt el kell küldenie a Társaságunknak.

Mit kell tennem ha új személyi igazolványom lesz (pl, mert ellopták az irataimat) ?

Levélben kell megírni a változást és az új okirat fénymásolatát csatolva hozzá el kell küldenie a Társaságunknak.

Mit kell tennem ha a társasház - melyben az életjáradékos lakás található - felújítást tervez ?

.A társasház közgyűlési jegyzőkönyvét, melyben meghozták (leírták) a felújításról és az egyéb beruházásról hozott határozatot, a közös képviselő eljuttatja a társaság részére.
A Társaságnál a kijelölt munkatárs ellenőrzi a Járadékos életjáradéki szerződését, hogy az adott felújítás/beruházás fizetési kötelezettsége kit terhel.
Amennyiben azt a Járadékszolgáltatónak kell viselnie, úgy azt a jegyzőkönyv szerint (havi szinten vagy egy összegben) átutalásra kerül.
Amennyiben nem a Járadékszolgáltatónak kell ezt fizetnie, írásban tájékoztatjuk a közös képviselőt és a Járadékost is.

Mit kell tennem ha az életjáradéki szerződésben szerződött felek valamelyik tagja elhalálozott?

Az elhalálozásról írásban kell értesíteni a Járadékszolgáltatót, csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
Amennyiben az elhalálozás miatt a járadék utalását másik névre és bankszámlaszámra szeretnénk kapni, úgy arról írásban is tájékoztatni kell a Járadékszolgáltatót.

Mit kell tenni, ha a Járadékos, vagy Járadékosok elhalálozása esetén?

Az elhalálozott személlyel (személyekkel) kapcsolatban álló személynek kell értesíteni (telefonon vagy írásban) a Járadékszolgáltatót az elhalálozásról és az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot el kell juttatni a társasághoz.
A további teendőket a Járadékszolgáltató végzi el.

Mit kell tennem akkor, ha új meghatalmazást szeretnék adni az ingóságok birtokbavételére?

Letölthető nyomtatványok közül a nyilatkozatot az “Ingóságok birtokbavételére jogosult személy megjelöléséről” 2 példányban ki kell nyomtatni,  majd ezeket kitöltve, 2 tanúval aláíratva a NET Életjáradék Zrt. részére vissza kell küldeni.

Mit kell tenni műszaki meghibásodás esetén ?

A 06-1/690-1963-as telefonszámon be kell jelenteni, majd a kapott tájékoztatás figyelembevételével intézkedni vagy a küldött szakembereket várni a megbeszélt időpontban. Ha a hibaelhárítást helyi szakember végzi, a számlát a Társaságunk nevére és címére kell kiállítani, mely ez első pontban megtalálható.

Mit kell tennem, ha azonnali hibaelhárítást igénylő esemény történik (pl. csőtörés, viharkár stb.) ?

Haladéktalanul meg kell szüntetni a veszélyt, szakembert hívni, értesíteni a Járadékszolgáltatót a 06-1/690-1963-as telefonszámon, majd a biztosító szakemberének megérkezéséig óvni a területet, a kárfelmérés érdekeben.  Csak annyira szabad helyreállítani, hogy az eredeti hiba , vagy annak nyoma látható legyen.
A teljes helyreállítás pl. festés, csempézés, vakolás, földvisszatöltés csak a a kárbecslés-felmérés után lehetséges!
Ha a hibaelhárítást helyi szakember végzi, a számlát a Társaságunk nevére és címére kell kiállítani, mely ez első pontban megtalálható.